Anderzons Trafikskola i Östersund AB Integritetspolicy

Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar rörande dig som kund hos oss.

På Anderzons trafikskola i Östersund AB värnar vi om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss med och följer de lagar och regler i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen.

 
Hur använder vi den data vi samlar in
Anderzons trafikskola i Östersund AB, använder de personuppgifter vi samlar in för att administrera kundförhållandet. Samtliga personuppgifter vi sparar lagrar vi i det digitala affärssystemet Teoricentralen. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kund. Informationen vi samlar på kund kan också hämtas från publika eller andra tillgängliga källor som folkbokföringsregister eller det statliga personadressregistret (SPAR). 
 
Anderzons trafikksola i Östersund AB kommer också att använda de inlämnade uppgifter vi har om dig för att administrera dina eventuella genomförda obligatoriska utbildningar såsom synintyg, introduktionsutbildning, mopedutbildning, riskutbildningar, provbokning samt vid kommunikation med Transportstyrelsen och Trafikverket.
 
Anderzons trafikskola varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga i tredje part. De som har möjlighet och rätt att ta del av personuppgifterna hos oss på Anderzons trafikskola är ett begränsat antal personer med särskild behörighet.

Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra användarvillkor.
Om eleven är under 18-år, krävs målsmans godkännande för kredit, samt att vi behöver målsmans personnummer om denne skall faktureras. Trafikskolan har rätt att lämna ut information om elevens utbildning samt ekonomi status till minderårigas målsman.
 
De typer av data vi samlar in

Nödvändiga uppgifter vi samlar in inkluderar ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress,  samt nödvändiga identifikationer när du loggar in med BankID. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs i syfte med behandlingen , vi arkiverar personuppgifter efter avslutad  utbildning.

Rätt att begära registerutdrag
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter Anderzons trafikskola behandlar om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, du kan själv ändra dina kontaktuppgifter via ditt konto på Teoricentralen. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det upphör vidare databehandling för ovan angivna ändamål och vi påbörjar borttagningen av dina personuppgifter från vårt register. 
 
En begäran om registerutdrag eller avregistrering skall ske skriftligt via post samt vara undertecknad:

Anderzons trafikskola i Östersund AB
Norra Gröngatan 7
831 41 Östersund
  
 Kontakt sker genom mail: anderzon.trafikskola@telia.com alternativt via telefon på 063-120815
 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulator för vår behandling av personuppgifter.
 
Kontaktuppgifter
Anderzons trafikskola i Östersund AB
Norra Gröngatan 7
831 41 Östersun
Org. Nr: 556438-2710
Tel. Nr: 063-120815
E-post: anderzon.trafikskola@telia.com
Hemsida: www.anderzonstrafikskola.se