Köpvillkor – Anderzons Trafikskola AB (556438-2710)

Acceptera köpvillkor
Genom att skriva in dig på Anderzons Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa köpvillkor.

Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats  www.anderzonstrafikskola.se samt på plats hos oss på trafikskolan. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
Det är ditt eget ansvar att hålla reda på hur många körlektioner du har tagit. Du kan se aktuellt saldo samt antal lektioner på Teoricentralen. 

Vi tar både kort/ kontanter/swish i receptionen på trafikskolan.   Vi kan även fakturera, då gäller 30-dagars betalvillkor.

Eleven får endast ha 3 stycken körlektioner i skuld hos trafikskolan och ansvarar själv för att inte samla på sig skulder hos trafikskolan.

Om eleven är under 18-år, krävs målsmans godkännande för kredit, samt att vi behöver målsmans personnummer om denne skall faktureras. Trafikskolan har rätt att lämna ut information om elevens utbildning samt ekonomi status till minderårigas målsman.

Ej utnyttjat förskott återbetalas EJ efter 36 månader från betaldatum. Särskilda undantag kan göras vid enskild överenskommelse.

Fakturering
Anderzons Trafikskola AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 30 dagar.

 Friskrivning från ansvar
Anderzons Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på Teoricentralen. Ett godkännande av köpvillkoren via Teoricentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

BOKNING AV TEORIPROV OCH KÖRPROV
När trafikskolan bokar teori- och körprov ansvarar trafikskolan för att eleven följt en till Transportstyrelsen inlämnad undervisningsplan. ( Detta innebär att trafikskolan satt regler som eleven skall följa vid bokning av teori- och körprov. Läs nedan.

-Teoriprov
Eleven skall innan vi bokar prov vara godkänd på Momenten Öva , samt minst 2 Godkända sluttester. (AM 4 st sluttester)

-Körprov
När trafikskolan bokar körprov åt dig som elev, innebär det att trafikskolan ansvarar för att du är redo. Detta innebär att trafikskolan har rätt att bestämma hur mycket du som elev är tvungen att köra för att detta mål skall anses vara uppfyllt. Om detta mål inte uppfylls, har trafikskolan rätt att boka om tiden för körprovet till ett senare datum. Det finns inget krav på ett visst antal lektioner, utan detta är individuellt från elev till elev.


PROVAVGIFTER

Betalas till Trafikverket. Är du under 18 år vid bokningstillfället så måste provavgifterna vara betald 25 timmar innan provtid, annars avbokar Trafikverket provet. Du kan logga in på www.fp.trafikverket.se , välj betalningar, där hittar du dina bokningar och avgifter. Du kan då betala med kort eller swish

Observera också att provavgift och avgift för Bil/Mc/Bil+släp vid körprov är 2 skilda avgifter. Avgiften för provfordonet betalas till Trafikskolan.

 Vid eventuell tvist
Anderzons Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Lars Anderzon på Anderzons Trafikskola AB
I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)